Høstrydding?

Gjør det enkelt, lei en ryddecontainer hjem til deg. Vi bringer og henter containeren til fastpris.

  • Din sorteringsinnsats teller!

    Med rundt 150 000 besøkende i året, både barn og voksne, genererer hallen potensielt mye søppel. Nå tar Mørkvedhallen grep for å bedre sorteringen på idrettsanlegget.

  • Returaprisen

    - Vi i Retura Iris synes det er viktig å fremheve de av kundene våre som gjør en solid innsats på sorteringsfronten, som har "orden i sysakene" og er fremoverlent når det kommer til avfallshåndtering, sier Erik Johnsen, salgskonsulent i Retura Iris.