Avfallsløsninger

I takt med den rivende utviklingen innen avfallsbransjen øker behovet for spesialkompetanse. Retura Iris er klar til å ta ansvaret for avfallet ditt, og utvikler avfallsløsninger for din bedrift.

Som kunde av Retura Iris er dette noen av tingene vi hjelper deg med: 

 • Rådgivning og planlegging
  Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer kunnskap. God planlegging gjør det mulig å utnytte ressursene i avfallet på en mest mulig lønnsom måte, og dermed spare kostnader for våre kunder. Vi kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap, noe som sikrer våre kunder gode løsninger. 
 • Dokumentasjon og statistikker
  Myndighetene stiller strenge krav til dokumentasjon i forbindelse med enkelte avfallstyper, for eksempel alt av farlig avfall. Også med tanke på intern kontroll og oversikt er dokumentasjon viktig. Som kunde hos oss i Retura Iris kan du få statistikker på leverte avfallstyper, mengder, sorteringsgrader, antall tømminger, kostnader og hva som skjer med avfallet vi tar hånd om for deg. Dette gjør det enkelt å vurdere de faktiske resultatene opp mot bedriftens målsettinger. 
 • Innsamling av alle typer avfall
  Innen næringslivet oppstår det veldig mange ulike avfallstyper som krever forskjellig innsamling og behandling. For å si det enkelt: Vi henter alt!
 • Utstyr og transport
  For å håndtere avfalet riktig kreves det rette utstyret. Retura har løsningene - alt fra enkle dunker og beholdere til store containere og komprimatorer. Vi har en moderne og godt vedlikeholdt bilpark som takler dagens krav til effektivitet. Vi kommer når vi skal. 
 • Godkjent avfallsbehandling
  Det finnes en rekke lover og forskrifter som regulerer håndteringen av avfall. Dette er viktig for å utnytte ressursene og ta vare på miljøet. Vi kan kjørereglene. 
 • Landsdekkende samarbeid
  I Retura er vi en rekke samarbeidende bedrifter, fra Hammarfest i nord og til Mandal i sør. Vi samarbeider om løsninger, innkjøp og markedsføring. Vi kan løse oppdrag i hele Norge. 
 • Veiledning og opplæring
  Vi bistår gjerne med opplæring, sorteringsinformasjon og materiell til deg og dine ansatte for å gjøre sorteringen enklest mulig og opprette gode rutiner. 

 

Vi gjør mer enn å hente søpla!
Vi skreddersyr avfallsløsninger for din bedrift. Beskriv dine behov, så finner vi den mest kostnadseffektive og miljøriktige løsningen for deg. Vår salgsavdeling utarbeider gjerne forslag til avfallshåndtering for deg og din bedrift.