Avfallsløsninger

Vi tilpasser avfallsløsninger for din bedrift slik at de enkle å forholde seg til i en travel jobbhverdag. Beskriv dine behov, så finner vi den mest kostnadseffektive og miljøriktige løsningen for deg. 

Fyll ut vårt kontaktskjema hvor du beskriver dine behov, og vi vil ta kontakt for å finne den beste løsningen for deg.
Vi tilbyr våre kunder:

 • Godkjent avfallsbehandling
  Det finnes en rekke lover og forskrifter som regulerer håndteringen av avfall. Dette er viktig for å utnytte ressursene og ta vare på miljøet. Vi kan kjørereglene og sikrer deg en godkjent behandling av avfall.

 

 • Effektiv transport og innsamlings-utstyr
  Bedrifter har ulik aktivtet og dette skaper ulike avfallstypersom igjen krever forskjellig innsamling og behandling. Våre sjåfører har gode bransjekunnskaper og sammen med kunden er vi beredt til å finne en løsning for innsamling for alle typer avfall.

  For å håndtere avfalet riktig kreves det rette utstyret. Retura har utstyret du trenger - alt fra enkle dunker og beholdere til store containere og komprimatorer. 

 

 • Dokumentasjon og statistikker
  Myndighetene stiller strenge krav til dokumentasjon i forbindelse med enkelte avfallstyper, for eksempel alt av farlig avfall. Vi tilbyr statistikker på leverte avfallstyper, mengder, sorteringsgrader, antall tømminger, kostnader og hva som skjer med avfallet vi tar hånd om for deg. Dette gjør det enkelt å vurdere de faktiske resultatene opp mot bedriftens målsettinger. 

 

 • Planlegging og opplæring
  God planlegging gjør det mulig å utnytte ressursene i avfallet på en mest mulig lønnsom måte, og dermed spare kostnader for våre kunder. Vi kombinerer høy avfallskompetanse med vår lokalkunnskap, noe som sikrer våre kunder gode løsninger. 

  Vi bistår gjerne med opplæring, sorteringsinformasjon og materiell til deg og dine ansatte for å gjøre sorteringen enklest mulig og opprette gode rutiner. 

Illustrasjonsbilde Retura-sjåfør med krokbil