Avfallsløsninger for bedrifter

Vi tilpasser avfallsløsninger for din bedrift slik at de enkle å forholde seg til i en travel jobbhverdag.

Gode avfallsløsninger avhenger av en bred kompetanse på avfallshåndering, god bransjeforståelse, riktig utstyr og god dialog mellom avfallsaktør og kunde. 

Retura Irsis tilbyr avfallstjenester til næringslivet og offentlige aktører i Salten.

Våre tjenester og produkter
 

Ustyr til oppsamling av avfall

bredt utvalg av container til avfall 

Håndtering av farlig avfall 

Tilrettelegging for kildesortering på jobb

Sorteringsveileder for bedrifter

Bistand til miljøfyrtårnsertifisering

 

Avfallstatistikker og dokumentasjon

Vi bygger statistikker for våre kunder på:

  • Hvor store mengder avfall som er levert
  • Hvor god er sorteringen er og ha avfallet blir til når vi har samlet det inn
  • Tømmefrekvens og kostnadsnivå

Dette gjør det enkelt å vurdere de faktiske resultatene opp mot bedriftens målsettinger. 


Ønsker du å bli kunde av Retura Iris?

Fyll ut skjemaet under og fyll ut kort om din bedrift og hvilket behov dere har for avfallshåndtering. En av våre kundebehandlere vil snarlig ta kontakt. Vi er også behjelpelig med å avslutte din gjelende avtale for avfallshåndtering.