Tauverk, garn, nøter og trålposer

Gamle, kasserte fiskeredskaper som nøter, trål, tau og merder. NB! Oppdrettsnøter (kobberimpregnerte nøter) er karakterisert som farlig avfall og må leveres i egen fraksjon.

Slik sorterer du:

Samles i storsekker

Hva blir avfallet til?

Avfallet grovrengjøres og demonteres før det sendes til materialgjenvinning.