Tauverk, garn, nøter og trålposer

Tau, garn, nøter og trålposer fra fisk- og havbruksnæringen.

Slik sorterer du:

I storsekk, container eller på egen bil.

Hva blir avfallet til?

Går til materialgjenvinning og brukes i nye produkter.