13 m3 åpen container

13 m3 container
13 m3 container

Passer til: Jord-, stein og fyllmasser. 
Mål (LxBxH): 5500 x 2400 x 1000
Nyttelast: 11 000 kg
Hentes med: Krokbil

Container med sidehengslede bakdører som kan åpnes og svinges helt inntil sidene. 


For trygg transport på vei må alle dører og luker kunne lukkes. Det er viktig å sørge for å ikke overfylle containeren, avfallet skal ikke stikke opp over kanten. Overfylte containere er ikke forsvarlig for våre sjåfører å transportere.

Containeren blir for tung til å løftes hvis den fylles helt opp med masser, dette gjelder følgende fraksjoner:

  • 1601 Rene masser
  • 1602 Ristgods og sand fra sandfang
  • 1603 Forurensede masser klasse 2 - 3
  • 1604 Forurensede masser klasse 4 -5
  • 1611 Betong uten armering
  • 1612 Betong med armering

 

Egenvekten for disse fraksjonene er på om lag 1.5 til 2 tonn per kubikkmeter.
Det innebærer at man maksimalt kan fylle containeren med 6 kubikk av disse fraksjonene.

Obs! En 13 m3 container kan ikke fylles mer enn halvfull med masser.

1. Velg avfallstype og periode

2. Kundeinformasjon

Fakturainformasjon

Plassering