130 L dunk

130 L dunk

Plastbeholder på to hjul.

Mål (DxBxH):
560 x 500 x 1100 

Tømmes med: 
Komprimatorbil

Brukes til: 
Matavfall, restavfall, papir, glass og metall, papp

1. Kundeinformasjon

2. Hva skal tømmes/hentes/settes ut

3. Oppdraget ønsket utført