Emballert matavfall

Organisk matavfall som frukt og grønt, fisk og kjøtt i emballasje.

Slik sorterer du: 

Kastes i dunk (130 L eller 240 L) med brunt lokk eller merket med emballert matavfall. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak utføres en visuell kontroll, deretter sorteres og kvernes avfallet før det komposteres. Komposten brukes som jordforbedring.