Forurenset betong klasse 2-3

Forurenset betong med/uten armering klasse 2-3

Slik sorterer du:

Kastes i container eller i egen lastebil. 

Hva blir avfallet til?

Eventuell armering fjernes fra betongen før deponering. Betongen gjenbrukes til veibygging på deponi.