Forurenset betong klasse 4-5

Forurenset betong med/uten armering klasse 4-5.

Slik sorterer du:

Kastes i container eller i egen lastebil. 

Hva blir avfallet til?

Eventuell armering fjernes fra betongen før deponering. Betongen gjenbrukes til veibygging på deponi.  

Basiskarakterisering
Basiskarakterisering innebærer å karakterisere tilstanden til avfall som skal legges på deponi.
Det er avfallsprodusentens plikt å gjennomføre en karakterisering og fylle ut skjema for basisdeklarering. Vi benytter et heldigitalt system for håndtering av basiskarakteriseringer, www.enviportal.no. I dette systemet skal basiskarakteriseringer opprettes, administreres og følges opp. Ved bestilling mottar du informasjonen du trenger for  å lage deg bruker.