Impregnert trevirke

Trykkimpregnert trevirke er typisk lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terrasser og annet tremateriale brukt utendørs. Kreosotimpregnert trevirke er typisk lysstolper, kraftpåler, kaianlegg og jernbanesviller.

Slik sorterer du:

Kastes i krok- og liftcontainere. Skal deklareres

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll før lagring med annen tilsvarende vare. Trevirket blir kvernet opp. Impregnert trevirke sendes til godkjente destruksjonsanlegg. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften § 11-12. Kun kobberimpregnert (Cu-impregnert) er ikke farlig avfall, mens CCA (Kobber-kromarsen) er farlig avfall.