Matavfall

Organisk og lett nedbrytbart avfall som frukt og grønt, fisk og kjøtt.

Slik sorterer du:

Matavfall kastes i dunker med brunt lokk eller merket med matavfall. Vi anbefaler å benytte grønne bioposer.
Til matavfall brukes dunker på 130 L eller 240 L. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak utføres en visuell kontroll, deretter kvernes avfallet før det legges i ranker og komposteres til næringsrik jord.