Merkelapper til avfallsbokser

God sortering starter med god informasjon om hva som skal kastes hvor. retura Iris tilbyr to forskjellige varianter av merkelapper til sorteringssystemer.