Merkelapper til avfallsbokser

God kildesortering starter som oftest innad i bedriften. For å motivere de ansatte til å sortere, er det viktig å tilrettelegge med funksjonelle beholdere og god merking. Vi tilbyr to forskjellige typer merkelapper som gjør det enkelt å kildesortere i riktig beholder. Pent blir det også.