Runde merkelapper med avfallssymbol

Merkelapper til avfallsbokser

Med disse merkelappene blir det enklere å skille mellom de ulike avfallsboksene for kildesortering.

Du får kjøpt merking for seks ulike fraksjoner:

  • Papp/papir
  • Plastemballasje
  • Matavfall
  • Glass- og hermetikk
  • Restavfall
  • Pant

Merkelappene kommer ikke bare med farget bakgrunn i forhold til hvilken avfallstype det er, du kan også bestille med grå farge og gjennomsiktig bakgrunn og med sort farge og gjennomsiktig bakgrunn.

Diamenter: 7 cm


Pris: 8 kr eksl. mva. per merke
Vi forutsetter en minstebestilling på 10 stykker.
Porto dekkes av Retura Iris.


Ta kontakt med oss på iris@retura.no for bestilling av runde merkelapper til kildesorteringssystem.