BESTILL GRATIS HENTING AV BILVRAK HER

Bestillingen må gjøres innen 28.februar 2019.

 

Hva må du gjøre når bilen skal hentes?

Vår sjåfør ringer deg, for å avtale tidspunkt for henting. 

  • Rydd og tøm bilen for avfall og personlige eiendeler. Husk å fjerne bombrikke.
    Et ekstra sett hjul kan følge med bilen. 
  • Husk legitimasjon som skal fremvises til sjåføren
  • Det må være adkomst for lastebil der bilen står plassert.

Innen den 10. i måneden etter at bilen er hentet av oss, vil du motta skriftlig kvittering (kreditnota) for den leverte bilen. Denne sender vi på epostadressen som du har oppgitt. 

Du trenger ikke være registrert som bilens eier for å sende den til vraking, men du påtar deg ansvaret for at bilen rettmessig skal vrakes. Derfor må du legitimere deg når vi henter i bilen. 

 

Avregistrering og forsikring

Dersom du leverer bilen din inn til vraking, kan forsikringen sies opp når skiltene er levert inn til Statens Vegvesen. Fra og med 2018 ble årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift, og denne opphører også ved avregistrering. Hvis du ønsker at vi skal hente en bil med skilter, vil vi kostnadsfritt levere disse inn til Statens Vegvesen.
Mer informasjon om vraking av kjøretøy finner du på http://www.skatteetaten.no/vraking.  

 

Bilvraking på Vikan 

Retura Iris kjører bilene til Vikan Avfallsmottak hvor bilen blir gjenvunnet.
På Vikan drifter Iris Nord-Norges nyeste mottaksanlegg for bilvrak, stål og metaller. Biler som hentes av Retura Iris, blir levert direkte på mottaksanlegget på Vikan for miljøsanering.


Ved å samle inn og gjenvinne kasserte biler, hindrer man at farlige stoffer kommer på avveie, samtidig som gjenvinning sparer miljøet for belastninger som uttak av nye råstoffer medfører. Om lag 95 % av bilen blir gjenvunnet, og av dette er det hele 85 % materialgjenvinnes og blir til nye produkter eller råstoff.

Bilinsamling på Vikan Avfallsplass