Nye avfallskrav til næringslivet 

Tidlig i oktober foreslo Miljødirektoratet en ny forskrift som innebærer et enda større fokus på kildesortering både hjemme og på arbeidsplassen. EU har satt krav til at 65 % av alt avfallet vi produseres skal bli til nye produkter gjennom materialgjenvinning innne 2035.. Norge er forpliktet til disse kravnene gjennom EØS. For å kunne oppnå disse kravene er det blant annet foreslått at man får sortert ut 70 % av matavfall og plastavfallet innnen 2035. I tillegg skal næringslivsaktører kunne dokumentere at det utsorterte avfallet blir gjenvunnet til nye produkter.  Hvis denne forskriften blir vedtatt vil det altså være essensielt å ha et effektivt system for kildesortering og være sikker på at din valgte avfallsaktør materialgjenvinner avfallet.

 

Hvordan kan Retura Iris bistå din bedrift?

Vi har allerede velatablerte hentesystemer for bedrifter og har sterk kompetanse knyttet til det å sette sammen avfallsordninger som er enkle og effektive å forholde seg til.  Vi analyserer din bedrifts behov ut i fra myndigehetskrav, bransje, størrelse på bedrift og dagens rutiner. 

Vi henter kildesortert avfall

Ta kontakt med oss på post@returairis.no og få mer informasjon om kildesortering på arbeidsplassen.

Miljødirektoratets forslag gjør at det blir nødvendig at bedrifter sørger for at det er tilrettelag for de avfallstypene det er mest av og som det er høy verdi å materialgjennvinne. Da kan man gjerne tenke samme oppdeling som man har hjemme under kjøkkenbenken.

I tillegg vil Retura assistere bedriften når det kommer til tilrettelegging for håndtering av farlig avfall samt lage gode systemer for avfallstyper  som det er spesielt mye av i akkurat din bedrift.

 

Emballert matavfall

Varehandelen i Salten var tidlig ute med å signalisere at de har utfordringer når det kommer til emballert matavfall. Store mengder mat som dessverre går ut av dato blir avfall som må håndteres, men hva da med det som er pakket inn? 

På Vikan har Iris Produksjon etalbert en egen behandlingsmetode for matavfall som er emballert. Denne metoden klarer å rense ut emballasjen slik at man står igjen med kun komposterbart avfall som kan legges i rankene på kompostanlegget. 

 

Retura Iris møter kravet om materialgjenvinning

Næringsaktører vil som nevnt også ha ansvar for å ha kjennskap til og kunne dokumentere at kildesortert plast- og matavfall faktisk blir materialgjenvunnet, og ikke blir brensel i energigjenvinning. Hele poenget med å kildesortere er å kunne bruke ressursene igjen og igjen, og da er det en negativ konsekvens hvis sortert avfall blir fyringsved.

Avfallet Reture Iris samler inn havner på Vikan Avfallsmottak. Her har man egne mottak for de ulike fraksjonene samt et enormt kompostanlegg som sørger for at man allerede i dag lager ny jord av alt matavfall som oppstår i Salten.

 

Ønsker du en gjennomgang av avfallssystemet i din bedrift og forslag til hvordan dere kan få til en effektiv kildesortering?
Kontakt oss på post@returairis.no eller på telefon 75 50 75 60.