Rent trevirke

Rent og kjemisk ubehandlet trevirke. Kan inneholde noe spiker.

Slik sorterer du:

Kastes i krok- eller liftcontainer. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår trevirket visuell kontroll før lagring med tilsvarende materiale. 
Trevirke blir deretter kvernet ned til størrelse avtalt med sluttkunde og evt. siktet. Spiker og liknende blir separert ut med magneter. 

Den ferdig blandede fliskvaliteten leveres til forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme, prosessdamp eller damp til EL-produksjon.