Rent trevirke

100% rent og kjemisk ubehandlet trevirke. Kan inneholde noe spiker.

Slik sorterer du:

Kastes i krok- eller liftcontainer. 

Hva blir avfallet til?

Ved mottak gjennomgår trevirket visuell kontroll. Trevirket blir deretter kvernet, og spiker og liknende blir fjernet med magneter. Den ferdige fliskvaliteten leveres til sluttmottak hvor det i forbrenningsanlegg produseres fjernvarme, prosessdamp eller damp til EL-produksjon.