Priser containerleie bedrift

Priser containerutleie 2018:
BeskrivelsePris eks. mva
Utkjøring av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)852,-
Tømming av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)852,-
Innhenting av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)852,-
Utkjøring/tømming/innhenting 1 stk krokcontainer, øvrige steder (pris pr. kjørte km fra Vikan)22,40
Døgnleie krokcontainer46,-
Utkjøring av liftcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)820,-
Tømming av liftcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)820,-
Innhenting av liftcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)820,-
Utkjøring/tømming/innhenting liftcontainer, øvrige steder (pris pr. kjørte km fra Vikan)28,-
Døgnleie liftcontainer40,-
Restavfall i container, pr. kg2,29
Trevirke i container, pr. kg0,96
Hageavfall i container, pr. kg0,40

OBS! Det kan ikke legges farlig avfall eller elektrisk avfall i container uten særskilt avtale om dette.