Priser containerleie bedrift

Priser containerutleie 2019:
BeskrivelsePris eks. mva
Utkjøring av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)884,-
Tømming av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)884,-
Innhenting av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)884,-
Utkjøring/tømming/innhenting 1 stk krokcontainer, øvrige steder (pris pr. kjørte km fra Vikan)23,20
Døgnleie krokcontainer46,-
Utkjøring av liftcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)840,-
Tømming av liftcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)840,-
Innhenting av liftcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)840,-
Utkjøring/tømming/innhenting liftcontainer, øvrige steder (pris pr. kjørte km fra Vikan)29,-
Døgnleie liftcontainer40,-
Restavfall i container, pr. kg2,36
Trevirke i container, pr. kg0,985
Hageavfall i container, pr. kg0,41

OBS! Det kan ikke legges farlig avfall eller elektrisk avfall i container uten særskilt avtale om dette.