Prisen som er oppgitt i tabellen under gjelder for strekningen Saltstraumen-Bodø-Løpsmark. Hvis du trenger ryddecontainer til en annen lokasjon i Salten utenom kan du be om prisforespørsel i bestillingskjemaet vårt.

 TIL Bestillingsskjema ryddecontainer

Fastpris for leie av 10m3 container i fire døgn inkl. mva:
Container til restavfall*3590,-
Container til trevirke*2390,-
Container til hageavfall*1790,-
Container til blandet metall*1290,-
Pris pr. ekstra døgn50,-

Alle priser er oppgitt inkl. mva.
* Prisene forutsetter betaling med Vipps, tilsendt faktura koster 100 kr.

 

Prisen for hva det koster å leie en container er satt sammen av flere ting:

  • Transportpris som avhenger av hvor langt containeren skal kjøres
  • Leie av selve containeren
  • Avfallsmengden som legges i containeren. Ulike avfallstyper har ulike priser per kg levert avfall