Vi utbetaler vrakpant, fratrukket et vederlag for transport. I Bodø utbetales 2010,- kroner , dersom Retura henter bilen som skal vrakes. Denne prisen gjelder på strekningen Saltstraumen - Løpsmark. Andre steder har andre priser.