Spunsfat

Spunsfat til oppbevaring av flytende farlig avfall

200 L Spunsfat

Spunsfat brukes til distribujon og oppbevaring av oljeprodukter og andre væsker. 
Et fat rommer omkring 200 L. Spunsfatene er av metall og benyttes til oppsamling av spillolje, drivstoffblandinger, frost/bremsevæske o.l. 

Hentes med: Skapbil

 

Kundeinformasjon

Fakturainformasjon

Annet