matavfall

Merkelapper til avfallsbokser

God kildesortering starter som oftest innad i bedriften. For å motivere de ansatte til å sortere, er det viktig å tilrettelegge med funksjonelle beholdere og god merking. Nyhet! Vi har nå fått inn merkelapper med den nye nasjonale merkeordningen for avfallstypene matavfall, papir, plastemballasje, verdipant og restavfall.