Byggevarer til ombruk

Bygg og anleggsbransjen står for 35% av avfallsmengdene og 16 % av Norges klimagassutslipp. Det kastes hvert år store mengder materialer som kunne og burde blitt tatt vare på.

Slik sorterer du:  

Materialer som skal leveres til ombruk settes enten i en egen ombrukscontainer eller settes til side for så å hentes av oss. Det er viktig at ombruksmaterialer settes på pall for å sikre effektiv transport. Etter avtale kan materialer til ombruk også leveres på bedriftstorg Vikan eller på vår ombrukssentral i Snekkerveien. Les mer om dette her: Levering og mottak Salten ombruksentral.

Hva skjer med materialene: 

Alle materialer som Retura Iris henter inn, blir levert til vår ombrukssentral. Der blir materialene sortert og klargjort for salg gjennom en egen markedsplass. Se mer på www.saltenombruk.no  

Kan inneholde

 • Konstruksjonstrevirke/trevirke – over 2 meter  

 • Gipsplater 

 • Systemvegger  

 • Systemdører  

 • Stålstenderverk  

 • Våtromsplater  

 • Dører  

 • Himling 

 • Isolasjon  

 • Ventilasjon  

 • Avløpsrør  

 • Parkett  

 • Fliser  

 • Kjøkkeninnredning 

 • Baderomsinnreding  

 • Toaletter, vask, blandebatteri og armatur 

 • Steiner og heller (betong, tegl og annen type stein)  

 • Vinduer  

Kan ikke inneholde

 • Farlig avfall  
 • Vinduer som inneholder farlig avfall (produsert før 1990) 
 • Annet avfall