min-side

Lag sorteringsguide tilpasset din bedrift

I samarbeid med Retura-kjeden er det utarbeidet et verktøy som gjør at du enkelt kan bygge en sorteringsveileder som er relevant for din bedrift.

Retura-samarbeidet har laget et enkelt, digitalt verktøy der du huker av for de avfallstypene din bedrift og så får du en oversikt i pdf-format. Det gir din bedrift en enkel veiledning som beskriver avfallstypen, hvilke krav som settes til sortering og hva avfallet blir til.

 

Gå til verktøyet