Presse til avfallsdunk

Presse til avfallsdunker

66% av plassen i en avfallsdunk kan være ubrukt hvis dunken fylles med løst og lett avfall, som for eksempel restavfall eller plast. Da er en dunkpresse løsningen.

Samler din bedrift avfall i større dunker, og opplever at disse dunkene fylles fort opp?

En dunk-presse kobles på dunk og komprimerer avfallet som er kastet i dunken, slik at mer av kapasiteten i dunken kan utnyttes. Denne pressen kalles for en "Big Foot", rett og slett fordi den trør avfallet tettere ned i dunken. Bunnplaten løfter opp dunken for å unngå sprekker eller ødelagt dunk.

Om du komprimerer avfallet med en "Big Foot" vil du kunne klare å komprimere avfallet ned til en tredjedel av det opprinnelige volumet (66 %).

Din bedrift oppnår en bedre oppsamlingskapasitet for avfall, uten å måtte investere i en større ballpresse eller plasskrevende komprimatorer.

Teknisk beskrivelse

 • Krever 220V/50Hz strømtilkobling og standard stikk-kontakt. 
 • Støynivå ved bruk ligger på 70db 
 • Dimensjoner: 995mm (B) x 1390mm (D) x 2050mm (Max. H
 • Manøvreres med begge hender og har egen nødstopp 
 • Dunkpressen er produsert iht. ISO9001 & er CE Certified.

Passer til følgende avfallstyper:

 • PP-sekker
 • Plastemballasje
 • Papp og papir (hovedsakelig papp, med små mengder papir) 
 • Restavfall 

Fordeler:

 • Presser avfallet 1:3 
 • Trygg og enkel håndtering av maskinen
 • Galvanisert vektplate i bunn 
 • Vektplaten løfter opp dunken fra gulvet, slik at dunken ikke blir ødelagt av presskraften
 • Enkelt vedlikehold
 • Kan redusere fra 3 avfallsdunker til 1 
 • Maskinen tar liten plass 
 • Reduserer utslipp ved redusert behov for tømming

 

Ønsker du mer informasjon om og priser på leie av en dunkpresse?
Ta kontakt med vårt kundesenter

Epost: post@returairis.no | Telefon: 75 50 75 60