Beholdere for risikoavfall

Beholdere for risikoavfall er spesielt egnet for oppbevaring og transportering av medisinsk, stikkende/skjærende og/eller smittefarlig avfall.

Beholderne skal sikre sporbarhet og trygg håndtering av avfallet, fra oppsamling av avfallet og helt frem til destruksjon. Retura Iris tilbyr risikoavfallsbeholdere i to størrelser, 30 liter og 60 liter.