Priser containerleie privat

Her finner du en oversikt over prisene vi tilbyr husholdningskunder som trenger å leie en container til avfall.

 

Priser containerleie 2020:
BeskrivelsePris inkl. mva
Utkjøring av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)1140,-
Tømming av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)1140,-
Innhenting av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)1140,-
Utkjøring/tømming/innhenting 1 stk krokcontainer, øvrige steder (pris pr. kjørte km fra Vikan t/r)30,-
Utkjøring/tømming/innhenting liftcontainer/2 stk krokcontainer, øvrige steder (pris pr. kjørte km fra Vikan t/r)37,50,-
Døgnleie krokcontainer57,50,-
Restavfall i container, pr. kg3,03
Trevirke i container, pr. kg1,26
Hageavfall i container, pr. kg0,53

 

 

 

Priser fastpriscontainer til privatkunder

Rydd og kast - prisen er fast!  Vi tilbyr fastpris på leie av 10 m3 container for alle privatpersoner, borettslag og sameier, enten du skal kaste restavfall, hageavfall, trevirke eller blandet metall. Fastprisen gjelder leie av 10 m3 åpen eller lukket container i tre døgn, utkjørt på strekningen Løpshavn - Bodø - Saltstraumen.

 

 klikk her for å leie CONTAINER VIA
VÅRt BESTILLINGSKJEMA
OG BETAL MED VIPPS

 

Fastpris for leie av 10m3 container i tre døgn inkl. mva:
Container til restavfall*3690,-
Container til trevirke*2390,-
Container til hageavfall*1790,-
Container til blandet metall*1290,-
* Prisen forutsetter betaling med VIPPS. Tilsendt faktura koster 100,-
Pris pr. ekstra døgn (3 er inkludert)50,-
Alle priser er oppgitt inkl. mva.

 

Fastpris container inkluderer: 
  • Leie av 10m3 åpen eller lukket container i tre døgn
  • Utkjøring og innhenting av containeren
  • Behandling av avfallet som legges i containeren

OBS! Det kan ikke legges farlig avfall eller elektrisk avfall i container. Dette kan du levere gratis på nærmeste miljøtorg.