Kurspakker innen avfall og miljø

Trenger din bedrift input når det kommer til gode sorteringsrutiner og håndtering av avfall? Eller kanskje en intro til sirkulærøkonomi og bærekraftig strategi?

Retura Iris tilbyr næringslivet, kommunale virksomheter og offentlige aktører ulike kurs for å styrke kunnskap og kompetanse knyttet til avfall, miljø og bærekraft. 

Det er selvsagt mulig å kombinere kurspakkene og også ta kontakt med oss hvis din bedrift har en spesifikk utfordring med avfallshåndtering eller avfallstype.