Ulike bransjer - ulike løsninger

Våre konsulenter hjelper deg å finne den beste avfallsløsningen til din bedrift. 

Vår kompetanse og erfaring skal komme våre kunder til gode.

Vi er behjelpelig med

  • deklarering av farlig avfall på vegne av din bedrift
  • kartlegging av avfallstyper og utstyrsbehov
  • rådgivning og gjennomgang av avfallsordning med ansatte
  • miljøstatistikk for din bedrift med oppsumering av avfallstyper, mengder og sorteringsgrad

 

Kontakt oss i dag for å bli kunde av Retura Iris