Ulike bransjer - ulike avfallsløsninger

Retura Iris bistår din bedrift og er behjelpelig med å finne en optimal avfallsløsning basert på bedriftens aktivitet og bransjen den opererer i.

Vår kompetanse og erfaring skal komme våre kunder til gode. Vi er behjelpelig med

  • deklarering av farlig avfall på vegne av din bedrift
  • kartlegging av avfallstyper og utstyrsbehov
  • rådgivning og gjennomgang av avfallsordning med ansatte
  • miljøstatistikk for din bedrift med oppsumering av avfallstyper, mengder og sorteringsgrad

 

Kontakt oss i dag for å bli kunde av Retura Iris