Avfallsløsninger for bedrifter - Retura Iris har løsninger for alle bransjer

Retura Iris har lang erfaring med å tilpasse avfallsløsninger til ulike bransjer. Vi vet hvor forskjellige våre kunders behov kan være, og vi ønsker alltid å finne den beste løsningen for deg og miljøet. Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer kunnskap, og vi jobber hele tiden med å utvikle vår spesialkompetanse på avfall i samarbeid med ulike bransjer.