bestill_container

Lei container til avfall

Vi leier ut avfallscontainere til bedrifter og privatpersoner i hele Salten. Se oversikt og kontakt oss hvis du er usikker på hva som er best til dine behov.

Under finner du en oversikt over de ulike typene containere vi har å tilby med eksempler på hvilket type avfall de enkelte containerene er best egnet til.

 • 23 m3 åpen container

  Container med sidehengslet bakdør som kan åpnes og svinges inntil sidene. Velegnet til oppsamling av større mengder avfall, byggavfall og jordmasser. 

  Passer til: 

  - Betong m/u armering
  - Jern og metall
  - Jordmasser
  - Restavfall
  - Trevirke
  - Tauverk, garn og nøter

 • 35 m3 åpen container

  Stor container med sidehengslet bakdør som kan åpnes og svinges inntil sidene. Velegnet til oppsamling av større mengder avfall eller bygge- og riveprosjekter.

  Passer til:

  - Hageavfall 
  - Jern og metall
  - Restavfall
  - Trevirke
  - Tauverk, garn og nøter

 • 26 m3 lukket container

  Denne store containeren brukes blant annet til å samle opp jordmasser, bygge- og riveavfall eller for bedrifter som har større mengder av en avfallstype.

  Passer til:

  - Jern og metall
  - Trevirke
  - Papp/papir
  - Plastfolie
  - Restavfall

 • 4 m3 lukket container

  Brukervennlig avfallscontainer som kan tømmes direkte hos kunde på lik linje med tømming av dunker. Dette gjøres på avtalte tømmedager eller ved bestilling.

  Passer til: 

  - Emballasjeplast
  - Papp/papir
  - Restavfall

 • 6 m3 lukket container

  Brukervennlig avfallscontainer som kan tømmes direkte hos kunde på lik linje med tømming av dunker. Dette gjøres på avtalte tømmedager eller ved bestilling.

  Passer til: 

  - Emballasjeplast
  - Papp/papir
  - Restavfall

 • 8 m3 lukket container

  Brukervennlig avfallscontainer som kan tømmes direkte hos kunde på lik linje med tømming av dunker. Dette gjøres på avtalte tømmedager eller ved bestilling.

  Passer til:

  - Emballasjeplast
  - Papp/papir
  - Restavfall

 • 13 m3 åpen container

  Container med sidehengslede bakdører som kan åpnes og svinges helt inntil sidene. Svært godt egnet til transport av jordmasser.

  Passer til: 
  - Jord- og steinmasser
  - Fyllmasser

 • 10 fot miljøcontainer

  En miljøcontainer sikrer din bedrift forsvarlig oppbevaring av farlig avfall. Avfallet er plassert under tak, og dobbel bunn forhindrer lekkasje.

  Passer til: 

  - Oppbevaring av farlig avfall

 • Miljøhus

  Et miljøhus er laget for å oppbevare farlig avfall på en forsvarlig og sikker måte.

  Passer til: 

  Oppbevaring av farlig avfall