Bestill tømming

1. Kundeinformasjon

2. Hva skal tømmes/hentes/settes ut

3. Oppdraget ønsket utført