Sikkerhetsmakulering

Retura Iris tilbyr gode løsninger for sikkerhetsmakulering av sensitive papirer og dokumenter.


Sensitiv informasjon og viktige dokumenter er det mange bedrifter som ønsker en trygg håndtering av. Dokumenter som bør sikkerhetsmakuleres inneholder f.eks opplysninger om kunder, forretningsmessige forhold, ansatte, regnskap og så videre.

Retura Iris tilbyr låsbare dunker på 240 liter som har et spesiallaget lokk med innkast-slisse. Dere kan selv velge om beholderen skal være låst ved utsett eller om dere selv ønsker å låse dunken når den er fylt opp. 

Vi tilbyr to ulike låsesystemer: 

  • Hengelås, der nøkkel disponeres av virksomheten og Retura Iris
  • Plomberingslås med en unik kode på 5 siffer. Denne settes på av Returas personell når dunk settes ut. 

Hva skjer med papiret som blir hentet for makulering?

Beholdere hentes av våre faste sjåfører og transporteres i lukket skapbil til Vikan. På Vikan tas papiret imot og makuleres av autorisert personell i lukket og godkjent makuleringsanlegg. Papiret blir krysskuttet etter sikkerhetsnivå 3, noe som tilsvarer > 6x50mm. Etter makulering går papiret til materialgjenvinning. 

Du kan velge en ordning der vi bytter dunken på fast dag, f.eks. en gang pr måned, eller at dunken byttes på bestilling. Du velger den løsningen som passer best for deg. Vi kan også ta imot papirer til makulering som leveres på Vikan.

Bestill dunk for sikkerhetsmakulering