Sikkerhetsmakulering

Retura Iris tilbyr trygge og gode løsninger for sikkerhetsmakulering av alle typer papirer og dokumenter.

Sensitiv informasjon og viktige dokumenter kan skade virksomheten og dens omdømme dersom det kommer på avveie. Dokumenter som bør sikkerhetsmakuleres innehoolder f.eks opplysninger om kunder, forretningsmessige forhold, ansatte, regnskap etc. 

Retura Iris tilbyr låsbare dunker på 240 liter som har et spesiallaget lokk med innkast-slisse. Dere kan selv velge om beholderen skal være låst ved utsett eller om dere selv ønsker å låse dunken når den er fylt opp. 

Vi tilbyr to ulike låsesystemer: 

  • Hengelås, der nøkkel disponeres av virksomheten og Retura Iris
  • Plomberingslås med en unik kode på 5 siffer. Denne settes på av Returas personell når dunk settes ut. 

Beholdere hentes av våre faste sjåfører og transporteres i lukket skapbil til Vikan. På Vikan tas papiret imot og makuleres av autorisert personell i lukket og godkjent makuleringsanlegg. Papiret blir krysskuttet etter sikkerhetsnivå 3, noe som tilsvarer > 6x50mm. Etter makulering går papiret til materialgjenvinning. 

Du kan velge en ordning der vi bytter dunken på fast dag, f.eks. en gang pr måned, eller at dunken byttes på bestilling. Du velger den løsningen som passer best for deg. Vi kan også ta imot papirer til makulering som leveres på Vikan.

Sikkerhetsmakulering kan bestilles HER eller kontakt oss i skjemaet under for et uforpliktende tilbud.