Bestill henting av farlig avfall

Mer enn 1 kilo farlig avfall i året betyr at bedriften må sørge for at avfallet ender opp på et godkjent mottak. Her bestiller du henting av farlig avfall.

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade. Eksempler på vanlige typer farlig avfall er batterier, maling, lim og lakk, sparepærer, impregnert trevirke, asbest, olje- og fettavfall, tonerkassetter og blekkpatroner.

Beholdere til farlig avfall  Mer om farlig avfall


SKJEMA FOR HENTING AV FARLIG AVFALL

Velg kundeforhold