Fyll ut basisdeklarering

I forkant av at vi henter og transporterer masser til deponi, må kunden fylle basiskarakterisering som følge av Avfallsforskriften kapittel 9. Det er den som produserer avfallet/massene som har det lovpålagte ansvaret for å karakterisere og dokumentere massenes egenskaper ved deponering. Denne dokumentasjonen beskriver egenskaper ved avfallsleveransen som har betydning for deponidriften, på kort og lang sikt.

Eksempler på avfall som legges på deponi og som må basiskarakteriseres er jord- og seinmasser, betong, aske, takstein, porselen, keramikk, eternitt/asbest tegl, vindusglass (PCB/klorparafiner/ftalater kan ikke legges på deponi) og fliser. 

Dersom avfallet som leveres i tillegg er klassifisert som farlig avfall, skal det i også deklareres i avfallsdeklarering.no

Basiskarakterisering fyller du ut i EnviPortalHar du ikke bruker til portalen? Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 75 50 75 60 eller post@returairis.no for å opprette bruker.

Vær oppmerksom på at basiskarakteriseringen må være godkjent før det kan opprettes et transportoppdrag for det aktuelle prosjektet. Gjennomfør basisdeklarering i god tid før den første leveransen til deponi skal hentes, slik at dette ikke skaper noen forsinkelse for bedriftens prosjekt. Status for godkjennelse finner du i Enviportalen.

Gå til EnviPortal

VEILEDER ENVIPORTAL (PDF, 220KB)

VEILEDER BASISKARAKTERISERING

Tabell for tilstandsklasser forurensede masser

Her finner du en tabell som gi oversikt over de fem ulike tilstandsklassene for forurensede masser / grunn:

Tabell for tilstandsklasser  

Deponiet på Vikan er godkjent for masser med forurensing til og med tilstandsklasse 5.  

Hvis massene har verdier over tilstandsklasse 5 ber vi deg om å ta kontakt med oss i Retura for videre veiledning i hvordan disse massene eventuelt kan håndteres på post@returairis.no eller telefon 75 50 75 60.