Fyll ut basisdeklarering

I forkant av at vi henter og transporterer masser til deponi, må du som kunde fylle ut en basiskarakterisering som beskriver avfallet som skal til deponi. Det er Avfallsforskriftens kapittel 9 og våre tillattelser til å drive deponiet som bestemmer dette. 
Den som produserer avfallet eller massene har det lovpålagte ansvaret for å karakterisere og dokumentere massenes egenskaper ved deponering. Denne dokumentasjonen beskriver egenskaper ved avfallsleveransen som har betydning for deponidriften, på kort og lang sikt.

Eksempler på avfall som legges på deponi og som må basiskarakteriseres er jord- og steinmasser, betong, aske, takstein, porselen, keramikk, eternitt/asbest tegl, vindusglass (PCB/klorparafiner/ftalater kan ikke legges på deponi) og fliser. Det skal som hevedregel lages en basiskarakterisering pr leveranse av avfallet.

Dersom avfallet som leveres i tillegg er klassifisert som farlig avfall, skal det i også deklareres i avfallsdeklarering.no. Dette gjelder blant annet for asbest.

Basiskarakterisering fyller du ut i MomPortalHar du ikke bruker til portalen? Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 75 50 75 60 eller post@returairis.no for å opprette bruker.

Vær oppmerksom på at basiskarakteriseringen må være godkjent før det kan opprettes et transportoppdrag for det aktuelle prosjektet. Gjennomfør derfor denne i god tid før den første leveransen til deponi skal hentes, slik at dette ikke skaper noen forsinkelse for ditt prosjekt. Status for godkjennelse finner du i Momportalen.

GÅ TIL MOMPORTAL

VEILEDER MOMPORTAL (PDF, 219KB)

VEILEDER BASISKARAKTERISERING