Fyll ut basisdeklarering

I forkant av at vi henter og transporterer masser til deponi, må kunden fylle basiskarakterisering som følge av Avfallsforskriften kapittel 9. Det er den som produserer avfallet/massene som har det lovpålagte ansvaret for å karakterisere og dokumentere massenes egenskaper ved deponering.

Basiskarakterisering fyller du ut i EnviPortalHar du ikke bruker til portalen? Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 75 50 75 60 eller post@returairis.no for å opprette bruker.

Vær oppmerksom på at basiskarakteriseringen må være godkjent før det kan opprettes et transportoppdrag for det aktuelle prosjektet. Gjennomfør basisdeklarering i god tid før den første leveransen til deponi skal hentes, slik at dette ikke skaper noen forsinkelse for bedriftens prosjekt. Status for godkjennelse finner du i Enviportalen.

Gå til EnviPortal

VEILEDER ENVIPORTAL (PDF, 221KB)

Veileder karakterisering av masser og avfall til deponi

 

Tabell for tilstandsklasser forurensede masser

Her finner du en tabell som gi oversikt over de fem ulike tilstandsklassene for forurensede masser / grunn:

Tabell for tilstandsklasser  

Deponiet på Vikan er godkjent for masser med forurensing til og med tilstandsklasse 5.  

Hvis massene har verdier over tilstandsklasse 5 ber vi deg om å ta kontakt med oss i Retura for videre veiledning i hvordan disse massene eventuelt kan håndteres på post@returairis.no eller telefon 75 50 75 60.