Vi kan bli enda bedre på å sortere!

Daglig leder ved Sulland Bodø, Henning Arnesen, har tatt grep for å bli enda bedre på sortering av avfall. Ved å tilrettelegge for kildesortering på hele bygget, kan alle ansatte bidra til at butikken får en høyere sorteringsgrad.