Din sorteringsinnsats teller!

Med rundt 150 000 besøkende i året, både barn og voksne, genererer hallen potensielt mye søppel. Nå tar Mørkvedhallen grep for å bedre sorteringen på idrettsanlegget.

  • Returaprisen

    - Vi i Retura Iris synes det er viktig å fremheve de av kundene våre som gjør en solid innsats på sorteringsfronten, som har "orden i sysakene" og er fremoverlent når det kommer til avfallshåndtering, sier Erik Johnsen, salgskonsulent i Retura Iris.

  • Vi kan bli enda bedre på å sortere!

    Daglig leder ved Sulland Bodø, Henning Arnesen, har tatt grep for å bli enda bedre på sortering av avfall. Ved å tilrettelegge for kildesortering på hele bygget, kan alle ansatte bidra til at butikken får en høyere sorteringsgrad.