Farlig avfall

Dersom bedriften din har mer enn én kilo farlig avfall i løpet av et år er du pliktig til å levere dette til godkjent mottak for farlig avfall. Retura Iris tilbyr henting av farlig avfall hos små og store virksomheter i hele Salten.

Ansvaret for å levere farlig avfall ligger hos dem som produserer avfallet. Farlig avfall skal leveres hos mottaksanlegg som har tillatelse for håndtering av slikt avfall minst én gang per år. Det er ikke tillatt for virksomheter å levere farlig avfall på selvbetjeningsstasjoner.

 

Vi tilbyr: 

  • Godkjente beholdere og utstyr for oppsamling av farlig avfall
  • Kartlegging og rådgivning
  • Hjelp til å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall
  • Deklarering av farlig avfall på vegne av din bedrift
  • Henting av farlig avfall i hele Salten
  • Miljøstatistikk med oversikt over leverte avfallstyper, mengder og sorteringsgrad

Farlig avfall kan ikke blandes med vanlig avfall eller med andre typer farlig avfall.

 

Deklarering av farlig avfall

Alt av farlig avfall må deklareres elektronisk på avfallsdeklarering.no
For våre kunder tilbyr vi hjelp til å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall, eller vi i Retura Iris kan deklarere på vegne av bedriften din. 

Gjennom miljørapporter fra oss, samt myndighetenes portal avfallsdeklarering.no, får våre kunder dokumentasjon på at avfallet er håndtert riktig og innlevert til godkjent mottak. 

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade. Eksempler på vanlige typer farlig avfall er batterier, maling, lim og lakk, sparepærer, impregnert trevirke, asbest, olje- og fettavfall, tonerkassetter og blekkpatroner.

Les mer om ulike typer farlig avfall her.

Hva skjer med farlig avfall?

Farlig avfall vi samler inn blir fraktet til vårt mottaksanlegg. Her blir avfallet videresortert, eventuelt forbehandlet og så omlastet før det leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for gjenvinning og/eller destruksjon.