Farlig avfall fra bedrifter

Visste du at dersom en bedrift har mer enn ett kilo farlig avfall i løpet av et år må det leveres til godkjent mottak for farlig avfall?

Avfallsløsninger for farlig avfall fra bedrifter

Retura Iris tilbyr følgende tjenester til bedrifter som har behov for å bli kvitt farlig avfall:

  • Godkjente beholdere og utstyr for oppsamling av farlig avfall
  • Kartlegging og rådgivning
  • Hjelp til å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall
  • Deklarering av farlig avfall på vegne av din bedrift
  • Miljøstatistikk med oversikt over leverte avfallstyper, mengder og sorteringsgrad

Farlig avfall kan ikke blandes med vanlig avfall eller med andre typer farlig avfall.

 

Bestill henting av farlig avfall

Bestill beholdere til farlig avfall

 

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade. Eksempler på vanlige typer farlig avfall er batterier, maling, lim og lakk, sparepærer, impregnert trevirke, asbest, olje- og fettavfall, tonerkassetter og blekkpatroner.

 

Les mer om ulike typer farlig avfall her

 

Hvem har ansvaret for farlig avfall?

Ansvaret for å levere farlig avfall ligger hos dem som produserer avfallet, altså bedriften. Farlig avfall skal leveres hos mottaksanlegg som har tillatelse for håndtering av slikt avfall minst én gang per år. Det er ikke tillatt for virksomheter å levere farlig avfall på selvbetjeningsstasjoner.

Retura Iris tilbyr henting og sørger for at din bedrift har den nødvendige dokumentasjonen på at avfallet er håndtert på en riktig måte. 

 

Deklarering av farlig avfall

Alt av farlig avfall må deklareres elektronisk på avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall, alternativt kan Retura Iris kan deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Gjennom miljørapporter fra Retura Iris og avfallsdeklarering.no, får våre kunder dokumentasjon på at avfallet er håndtert riktig og innlevert til godkjent mottak. 

 

Hva skjer med farlig avfall?

Farlig avfall vi samler inn blir fraktet til et mottaksanlegg på Vikan utenfor Bodø. Her blir avfallet videresortert, eventuelt forbehandlet og så omlastet før det leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for gjenvinning og/eller destruksjon.