Farlig avfall

Dersom bedriften din har mer enn én kilo farlig avfall i løpet av et år er du pliktig til å levere dette til godkjent mottak for farlig avfall. Retura Iris tilbyr henting av farlig avfall hos små og store virksomheter i hele Salten.

Ansvaret for å levere farlig avfall ligger hos dem som produserer avfallet. Farlig avfall skal leveres hos mottaksanlegg som har tillatelse for håndtering av slikt avfall minst én gang per år. Det er ikke tillatt for virksomheter å levere farlig avfall på selvbetjeningsstasjoner.

Farlig avfall kan ikke blandes med vanlig avfall eller med andre typer farlig avfall.

Retura Iris har personell som er opplært i innsamling og transport av farlig avfall og egnet utstyr for å utføre jobben optimalt. Vi tilbyr avfallsløsninger innenfor farlig avfall for alle typer næringsvirksomhet. Retura Iris har kompetanse til å samle inn og transportere de fleste typer farlig avfall, og vi har godkjent mottaksanlegg på Vikan. Det skal være enkelt for deg som kunde å kvitte deg med farlig avfall, samtidig som du kan være trygg på at dette blir gjort på en forsvarlig og miljøriktig måte, som tilfredsstiller myndighetenes krav. 

Gjennom miljørapporter fra oss, samt myndighetenes portal for deklarering av farlig avfall, http://www.avfallsdeklarering.no får du som kunde dokumentasjon på at avfallet er håndtert riktig og innlevert til godkjent mottak. 

Vi tilbyr: 

  • Godkjente beholdere og utstyr for oppsamling av farlig avfall
  • Kartlegging og rådgivning
  • Hjelp til å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall
  • Deklarering av farlig avfall på vegne av din bedrift
  • Henting av farlig avfall i hele Salten
  • Miljøstatistikk med oversikt over leverte avfallstyper, mengder og sorteringsgrad

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade. Eksempler på vanlige typer farlig avfall er batterier, maling, lim og lakk, sparepærer, impregnert trevirke, asbest, olje- og fettavfall, tonerkassetter og blekkpatroner.

Hva skjer med farlig avfall?

Farlig avfall vi samler inn blir fraktet til vårt mottaksanlegg. Her blir avfallet videresortert, eventuelt forbehandlet og så omlastet før det leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for gjenvinning og/eller destruksjon.

Deklarering av farlig avfall

Alt av farlig avfall må deklareres elektronisk på http://www.elektroniskdeklarering.no 
For våre kunder tilbyr vi hjelp til å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall, eller vi i Retura Iris kan deklarere på vegne av bedriften din.