Beholdere for farlig avfall

Retura Iris tilbyr flere typer godkjente beholdere for oppbevaring av alle typer farlig avfall. Ønsker du hjelp og veiledning for å ta hånd om farlig avfall fra din virksomhet er du velkommen til å ta kontakt.