Henting av bilvrak

Vi betaler ut vrakpanten til deg, fratrukket prisen som du betaler for henting av bilvrak. Du mottar pengene fra oss i løpet av 3-5 dager etter at bilen er hentet.

 Pris for henting av vrakbil i Bodø er kr 990,- inkludert mva, det vil si at vi betaler ut 2010,- kr til deg etter at bilen er hentet. Ta kontakt med oss for pristilbud på henting øvrige steder i Salten. 

 

Hva må du gjøre når du skal få hentet bilvrak?

  • Fyll ut skjema for vrakmelding HER
  • Rydd og tøm bilen for avfall og personlige eiendeler. Husk å fjerne bombrikke.
    Et ekstra sett hjul kan følge med bilen. 
  • Det må være adkomst for lastebil der bilen står plassert. Vår sjåfør ringer deg for å avtale tidspunkt for henting. 

 

OBS! Du trenger ikke være registrert som bilens eier for å sende den til vraking, men du påtar deg ansvaret for at bilen rettmessig skal vrakes. Derfor må du legitimere deg når vi henter i bilen.

Innen den 10. i måneden etter at bilen er hentet av oss, vil du motta skriftlig kvittering (kreditnota) for den leverte bilen. Denne sender vi på epostadressen som du har oppgitt. 

 

Avregistrering og forsikring

Dersom du leverer bilen din inn til vraking, kan forsikringen sies opp når skiltene er levert inn til Statens Vegvesen. Fra og med 2018 er årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift, og denne opphører også ved avregistrering. 

Hvis du ønsker at vi skal hente en bil med skilter, vil vi kostnadsfritt levere disse inn til Statens Vegvesen. Skal du taue bilen din til Vikan selv, må du være obs på at det er forbudt å taue biler som ikke har skilter, og at alle biler som taues må være i forskriftsmessig stand.

Mer informasjon vraking av kjøretøy finner du på http://www.skatteetaten.no/vraking

 

Kasserte biler må behandles forsvarlig

Biler inneholder stoffer og deler som kan medføre skade på mennesker, dyr og natur, dersom dette kommer på avveie. Vrakpant ble innført for at kasserte kjøretøy, skal tas hånd om på en forsvarlig måte og gjenvinnes.

Ved å samle inn og gjenvinne kasserte biler, hindrer vi at farlige stoffer kommer på avveie, samtidig som gjenvinning sparer miljøet for belastninger som uttak av nye råstoffer medfører. Ca. 95 % av bilen blir gjenvunnet, hvorav omlag 85 % materialgjenvinnes. 
 

Vikan Avfallsplass - godkjent vrakplass for biler

På Vikan finnes nå Nord-Norges nyeste mottaksanlegg for bilvrak, stål og metaller. Biler som hentes av Retura Iris, blir levert direkte på mottaksanlegget på Vikan for miljøsanering. Her blir alle vinduer skjært ut, hjulene tas av, bilen blir tappet for olje, spylevæske, drivstoff, væske fra aircondition, bremsevæske og kjølevæske. I tillegg blir deler som airbags og oljefiltre tatt ut, før bilen presses sammen og er klar for å sendes videre. 

Nytt i 2018 er at det betales vrakpant for bobiler, campingvogner, lastebiler, motorsykler og mopeder.