Henting av bilvrak

Retura Iris betaler ut vrakpant til deg, fratrukket prisen for henting av bilvrak. Pengene er på konto i løpet av 3-7 dager etter at bilen er hentet.

Ordinær pris for henting av vrakbil på strekningen Løpsmark - Salstraumen bru 
er kr 990,- inkludert mva.
Ta kontakt med oss på iris@retura.no for pristilbud på henting øvrige steder i Salten. 

Vi betaler vrakpant fratrukket tranport,  2010 kroner, til deg etter at bilen er hentet.

Bestill henting av bilvrak
 

 

Hva må du gjøre når du skal få hentet bilvrak?

  • Rydd og tøm bilen for avfall og personlige eiendeler og husk å fjerne bombrikke.
    Et ekstra sett hjul kan følge med bilen. 
  • Det må være adkomst for lastebil der bilen står plassert. Vår sjåfør ringer deg for å avtale tidspunkt for henting. 

Du trenger ikke være registrert som bilens eier for å sende den til vraking, men du påtar deg ansvaret for at bilen rettmessig skal vrakes. Derfor må du legitimere deg når vi henter i bilen.

Innen den 10. i måneden etter at bilen er hentet av oss, vil du motta skriftlig kvittering (kreditnota) for den leverte bilen. Denne sender vi på epost-adressen som du har oppgitt. 

 

Avregistrering og forsikring

Dersom du leverer bilen din inn til vraking, kan forsikringen sies opp når skiltene er levert inn til Statens Vegvesen. Fra og med 2018 er årsavgiften erstattet med en trafikkforsikringsavgift, og denne opphører også ved avregistrering. 

Hvis du ønsker at vi skal hente en bil med skilter, vil vi kostnadsfritt levere disse inn til Statens Vegvesen. Skal du taue bilen din til Vikan selv, må du være obs på at det er forbudt å taue biler som ikke har skilter, og at alle biler som taues må være i forskriftsmessig stand.

 

Les mer  vraking av kjøretøy hos Skatteetaten

 

Kasserte biler må behandles forsvarlig

Biler inneholder stoffer og deler som kan medføre skade på mennesker, dyr og natur, dersom dette kommer på avveie. Vrakpant ble innført for at kasserte kjøretøy, skal tas hånd om på en forsvarlig måte og gjenvinnes.

Ved å samle inn og gjenvinne kasserte biler, hindrer vi at farlige stoffer kommer på avveie, samtidig som gjenvinning sparer miljøet for belastninger som uttak av nye råstoffer medfører. Ca. 95 % av bilen blir gjenvunnet, hvorav omlag 85 % materialgjenvinnes. 
 

Vikan Avfallsplass - godkjent vrakplass for biler

På Vikan finnes nå Nord-Norges nyeste mottaksanlegg for bilvrak, stål og metaller.

Du kan selv levere bilvrak til Vikan i åpningstidene til miljøtorget.

 

Åpningstidene til miljøtorg Vikan finner du her

 

Biler som hentes av Retura Iris, blir levert direkte på mottaksanlegget på Vikan for miljøsanering. Her blir alle vinduer skjært ut, hjulene tas av, bilen blir tappet for olje, spylevæske, drivstoff, væske fra aircondition, bremsevæske og kjølevæske. I tillegg blir deler som airbags og oljefiltre tatt ut, før bilen presses sammen og er klar for å sendes videre. 

Det betales også vrakpant for bobiler, campingvogner, lastebiler, motorsykler og mopeder.