Vår oppgave er å tilby kundene våre avfallsløsninger og rådgivning slik at de kan være trygge på at avfallet fra deres virksomhet blir behandlet på en effektiv og miljøvennlig måte.
 

Kildesortert avfall blir nye ressurser

Retura Iris sørger for at alt din bedrift kildesorterer blir gjenvunnet til nye materialer og råstoffer.

Retura Iris er miljøsertifisert etter standardene:

  • Kvalitetsledelse NS ISO 9001
  • Miljøledelse 14001
  • Arbeidsmiljø OHSAS 18001
     

Retura Norge

Retura Iris er en del av den nasjonale franchisekjeden Retura Norge.
Retura Norge ble etablert i 2001 og er en ledende aktør innen avfallshånderting. Retura er 100% landsdekkende med 25 Retura-selskaper. Ingen dekker hele landet bedre enn oss, og vi kan dermed tilby avfallsløsninger tilpasset alle lokale forhold.  

Retura Iris AS er et heleid datterselskap i konsernet Iris Salten IKS.