Vi tilbyr komplette avfallsløsninger for næringslivet i Salten. Vi henter alle typer avfall fra alle bransjer og hjelper din virksomhet med en avfallsløsning som bidrar til å oppfylle bedriftens mål. 

Kildesortert avfall blir nye ressurser!

Vi tilbyr effektive løsninger for kildesortering som passer til den enkelte bedrift og sørger for at alt avfall som kildesorteres, blir gjenvunnet til nye materialer og råstoffer. Sammen med kundene våre ønsker vi å løfte avfallet oppover i avfallspyramiden, slik at ressursene blir utnyttet på best mulig måte. 

Retura jobber for bærekraft etter en tredelt bunnlinje, med målsettinger innen økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter. Vi arbeider systematisk med å redusere utslippene fra vår virksomhet. Les mer i vår bærekraftsrapport her

Retura Iris er sertifisert etter følgende standarder:

  • Kvalitet ISO 9001
  • Miljø  ISO 14001
  • Arbeidsmiljø ISO 4500


Våre verdier:

  • Ansvarlig - Retura Iris er en ansvarlig og trygg leverandør, som ivaretar kunder, ansatte og miljøet
  • Effektiv - Retura Iris er en effektiv leverandør og samarbeidspartner
  • Nyskapende - Vi tilbyr kundene våre det fremste innen avfallstjenester


Retura Norge:

Retura Iris er en del av den nasjonale franchisekjeden Retura Norge.
Retura Norge ble etablert i 2001 og er en ledende aktør innen avfallshånderting. Retura er 100% landsdekkende med 24 Retura-selskaper. Ingen dekker hele landet bedre enn oss, og vi kan dermed tilby avfallsløsninger tilpasset alle lokale forhold.  

Retura Iris er et heleid datterselskap i konsernet Iris Salten IKS.