Tjenester

Retura Iris tilbyr en rekke nyttige tjenester for å sikre våre kunder gode avfallsløsninger. Vi jobber stadig for å utvikle våre tilbud knyttet til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. 

Vår kompetanse sikrer deg løsninger som er enkle å gjennomføre, gir miljøgevinst og som er kostnadseffektive. 

Kontakt oss på telefon 75 50 75 60 eller e-post iris@retura.no hvis du har noen spørsmål vedrørende våre tjenester.