Avfallstjenester

Retura Iris tilbyr avfallsløsninger til bedriftskunder i hele Salten. Vi sikrer gode avfallsløsninger og miljøvennlig håndtering av avfallet.

Hva kan vi bistå din bedrift med?

God avfallshåndtering krever god planlegging og riktig utstyr. Vi har en bred portefølje med utstyr for håndtering av avfall og masser.
 

Se oversikt over utstyr for avfallshåndtering

 

Hvorfor skal det være ulikt mellom sortering hjemme og sortering på jobb? Vi legger til rette for god kildesortering på jobb med Bedriftspakken. På samme måte som hjemme henter vi fem fraksjoner fra bedriften, og er behjelpelig med å legge til rette for god kidlesortering inne på arbeidplassen.
 

Sett i gang med kildesortering på jobb 

 

Ansvaret for å levere farlig avfall ligger hos dem som produserer avfallet. Farlig avfall skal leveres hos mottaksanlegg som har tillatelse for håndtering av slikt avfall minst én gang per år. Bedrifter har ikke lov til å levere farlig avfall på selvbetjeningsstasjoner. 
 

Les mer om hvordan vi kan håndtere ditt farlige avfall


 

Har du sekker med avfall eller grovavfall som hvitevarer, brunvarer og ødelagte møbler som skulle vært kjørt til miljøtorg? Vi kan hente det hjemme hos deg med avfallsekspressen!
 

Bestill avfallsekspress