Avfallsløsninger for bedrifter

Vi tilpasser avfallsløsninger for din bedrift slik at de enkle å forholde seg til i en travel jobbhverdag.

Gode avfallsløsninger avhenger av en god bransjeforståelse, riktig utstyr og god dialog med avfallsaktør og kunde. Vi leverer en godkjent avfallsbehandling som gjennomføres gjennom effektiv transport og riktig utstyr, god avfallstatistikk og tydelig opplæring.

 

Effektiv transport og riktig utstyr for avfallet

Bedrifter har ulik aktivtet og dette skaper ulike avfallstyper, som igjen krever forskjellig innsamling og behandling. Våre sjåfører har gode bransjekunnskaper og sammen med kunden er vi beredt til å finne en løsning for innsamling for alle typer avfall.

Vi tilbyr din bedrift 
utstyret du trenger  for en enkel håndtering og oppbevaring av avfall. Det fra enkle dunker og beholdere til store containere og komprimatorer. 

 

Se VÅR utstyrsoversikt

Kildesortering på jobb

Ønsker din bedrift å kjapt komme i gang med kildesortering på jobb? Forsøk Bedriftspakken fra Retura Iris.

 

Denne sorteringsløsningen inkluderer henting og tømming av fem dunker, på samme måte som hjemme: 

  • papp/papir
  • emballasjeplast
  • matavfall
  • restavfall
  • glass/hermetikk

Din bedrift kan velge mellom tre størrelser av bedriftspakken; liten, middels og stor. De tre pakkestørrelsene varierer i forhold til hvor stort volumet på dunkene er.
 

Les mer om BESTILLING AV bedriftspakken 

 

Opplæring og veiledning i sortering

Vi bistår gjerne med opplæring, sorteringsinformasjon og materiell til deg og dine ansatte for å gjøre sorteringen enklest mulig og opprette gode rutiner. 
God planlegging gjør det mulig å utnytte ressursene i avfallet på en mest mulig lønnsom måte.

 

Sorteringsveileder for bedrifter

 

Avfallstatistikker og dokumentasjon

Vi tilbyr statistikker på:

  • Hvor store mengder avfall er levert
  • Hvor god er sorteringen er og hvordan avfallet som er levert blir gjenvunnet
  • Tømmefrekvens og kostnadsnivå

Dette gjør det enkelt å vurdere de faktiske resultatene opp mot bedriftens målsettinger. 

Myndighetene stiller strenge krav til dokumentasjon i forbindelse med enkelte avfallstyper, for eksempel alt av farlig avfall. Vi ordner naturligvis med riktig dokumentasjon til leverte avfallsfraksjoner.

 

Kontakt oss for mer informasjon om avfallshåndtering fra din bedrift