Avfallsløsninger for bedrifter

Som kunde hos Retura Iris skal du oppleve å en avfallsløsning som er enkel å forholde seg til og som bidrar til å oppfylle bedriftens miljømål.

Retura Iris betjener næringslivet i hele Salten med avfallstjenester. Er du ute etter avfallstjenester i en annen region kan du besøke retura.no og finne ditt lokale Retura-selskap.

Vil du bli kunde av Retura Iris?

Alt du trenger å gjøre er å gi oss kort informasjon om din bedrift og hvilket behov dere har knyttet til avfallshåndtering. En av våre kundebehandlere vil snarlig ta kontakt for å utforme en passende løsning for din bedrift. Vi er også behjelpelig med å avslutte din gjeldende avtale for avfallshåndtering. 

bli kunde

Våre tjenester og produkter

Gode avfallsløsninger avhenger av en bred kompetanse på avfallshåndtering, god bransjeforståelse, riktig utstyr og god dialog mellom avfallsaktør og kunde. 

Vi har eget miljøtorg for bedrifter i tilknytning til Vikan avfallsmottak. 
 

Utstyr til oppsamling av avfall

bredt utvalg av container til avfall 

Håndtering av farlig avfall 

Tilrettelegging for kildesortering på jobb

Sorteringsveileder for bedrifter

Bistand til miljøfyrtårnsertifisering

 

Avfallstatistikker og dokumentasjon

Vi bygger statistikker for våre kunder på:

  • Hvor store mengder avfall som er levert
  • Hvor god er sorteringen og hva avfallet blir til når vi har samlet det inn
  • Tømmefrekvens og kostnadsnivå

Dette gjør det enkelt å vurdere de faktiske resultatene opp mot bedriftens miljømål.