Miljøvennlig, enkelt og rimelig

Bedriftspakken® fra Retura er enkelt og greit en avfallsløsning med fem dunker slik at man kan legge til rette for like god sortering på jobb som det man har hjemme.

Du kan velge mellom tre størrelser av bedriftspakken; liten, middels og stor. Det er volumet på dunkene som varierer mellom de tre pakkestørrelsene. 

Om din bedrift ser at det er nødvendig med større dunker enn man i utgangspunktet bestilte er det bare å ta kontakt med oss og be om endring av størrelsen på dunkene.

 

Få kontroll på kildesorteringen på jobb

Bedriftspakken innebærer at vi henter fem avfallstyper fra din bedrift

  • Papp/papir
  • Matavfall
  • Glass- og metallemballasje
  • Restavfall
  • Emballasjeplast

Alle avfallstypene hentes hver 4.uke, bortsett fra matavfall som hentes hver 2.uke.
I tillegg får din bedrift også  tre 30L avfallsbokser for henholdsvis lysbærer, batterier og småelektronikk. Disse tømmes ved behov.

Din bedrift får et miljøregnskap som gir en god oversikt over hvor stor grad av kildesortering din bedrift har oppnådd.Du kan bestille Bedriftspakken® til alle lokasjonene din bedrift i den samme bestillingen.

Fyll ut bestillingsskjema under og få kontroll på kildesorteringen på din arbeidsplass med Bedriftspakken® 

Fakturering

  Merk at dette krever at din bedrift er oppført i ELMA-registerert med organisasjonsnummer

Lokasjoner/anlegg som skal ha Bedriftspakken

Velg størrelse