Bedriftspakken er en henteløsning med innsamling for fem ulike typer avfall: matavfall, glass- og metallemballasje, papir, plastemballasje og restavfall.

Bedriftspakken inneholder også 3 x 30 liters miljøbokser for lyspærer, småbatterier og småelektronikk.

Ny kunde? En Bedriftpakken-avtale er uforpliktende slik at din bedrift kan få testet om denne ordningen fungerer for dere. Vi er også behjelpelig med å avslutte din nåværende avfallsavtale.

Er din bedrift allerede Retura-kunde og sorterer enkelte av avfallstypene i Bedriftspakken, men ønsker utvide løsningen slik at dere har en komplett pakke?  Velg "eksisterende kunde" og før opp hvilke avfallstyper dere ønsker å begynne å sortere under "andre opplysninger". Du kan også ta kontakt med oss på post@returairis.no for å få vite mer om hvordan du utvider løsningen.

 Det finnes tre ulike størrelser på Bedriftspakken:

Størrelse på dunker Liten  Medium Stor 
Dunk for glass og metallemballasje  130 L 130 L 240 L
Dunk for matavfall 130 L 130 L 240 L
Dunk for papp/papir 130 L 350 L 750 L
Dunk for restavfall 130 L 350 L 750 L
Pris per måned 600,- 820,- 1190,-


Størrelsene på dunkene har vi satt opp basert på vår erfaring med hvor store avfallsmengder som oppstår. Dersom din bedrift opplever at en eller flere av dunkene har feil størrelse i forhold til avfallsmengdene, er det bare å kontakte vårt kundesenter for å endre størrelse på dunkene i etterkant.

Dunkene tømmes hver fjerde uke, bortsett fra matavfall som tømmes hver andre uke. Plastemballasje samles opp i plastsekker. Boksene for farlig avfall tømmes etter behov, ta bare kontakt med vårt kundesenter når disse er fylt opp.
 

Bestillingskjema Bedriftspakken

Velg størrelse på bedriftspakken

 
 

*Tillegg i månedspris for distrikt:

Fauske, Saltdal og Meløy:
+ 70,- per mnd for alle pakker

Hamarøy, Steigen, Sørfold, Beiarn og Gildeskål:
+ 170,- per mnd for liten pakke
+ 195,- per mnd for medium pakke
+ 260,- per mnd for stor pakke

Hvor skal bedriftspakken leveres

Fakturering

 
Merk at dette krever at din bedrift er oppført i ELMA-registerert med organisasjonsnummer