13 m3 åpen container

13 m3 container
13 m3 container

Container med sidehengslede bakdører som kan åpnes og svinges helt inntil sidene. Svært godt egnet til transport av jordmasser.

For trygg transport på vei må alle dører og luker kunne lukkes. Det er viktig å sørge for å ikke overfylle containeren, avfallet skal ikke stikke opp over kanten. Overfylte containere er ikke forsvarlig for våre sjåfører å transportere.

Passer til: Jord-, stein og fyllmasser. 
Mål (LxBxH): 5500 x 2400 x 1000
Nyttelast: 11 000 kg
Hentes med: Krokbil

Containeren blir for tung til å løftes hvis den fylles helt opp med masser, dette gjelder følgende fraksjoner:

  • 1601 Rene masser
  • 1602 Ristgods og sand fra sandfang
  • 1603 Forurensede masser klasse 2 - 3
  • 1604 Forurensede masser klasse 4 -5
  • 1611 Betong uten armering
  • 1612 Betong med armering

 Egenvekten for disse fraksjonene er på om lag 1.5 til 2 tonn per kubikkmeter.
Det innebærer at man maksimalt kan fylle containeren med 6 kubikk av disse fraksjonene.

Obs! En 13 m3 container kan ikke fylles mer enn halvfull med masser.

1. Velg avfallstype og periode

2. Kundeinformasjon

Fakturainformasjon

Plassering