26 m3 lukket container

26 m3 lukket container
26 m3 lukket container

Denne store containeren brukes blant annet til å samle opp jordmasser, bygge- og riveavfall eller for bedrifter som har større mengder av en avfallstype.

Container med store innkastluker. Bakdør er sidehengslet og kan åpnes. Mulighet for å sette lås på containeren. 

Lukket container er egnet for avfall som bør holdes tørt eller utilgjengelig for personer utenfor bedriften.
Brukes blant annet til ryddeprosjekter, byggeprosjekter, rehabilitering og transport av masser. 
For trygg transport på vei må alle dører og luker kunne lukkes. Det er viktig å sørge for å ikke overfylle containeren, avfallet skal ikke stikke opp over kanten. Overfylte containere er ikke forsvarlig for våre sjåfører å transportere.

Mål (LxBxH): 6000 x 2300 x 2200
Nyttelast: 11 000 kg
Hentes med: Krokbil

 

 

1. Velg avfallstype og periode

2. Kundeinformasjon

Fakturainformasjon

Plassering