Miljøhus

Miljøhus

Et miljøhus er laget for å oppbevare farlig avfall på en forsvarlig og sikker måte.

Miljøhuset er en plassbesparende miljøcontainer på omlag fem fot.
Det har gaffeltruck-lommer, er enkel å flytte på og kan også få plass innendør som for eksempel på et lager eller i et verksted.

Mål av miljøhuset på bildet (LxBxH): 
1600 x 1300 x 2050

Avfallsforskriften og forurensningsloven stiller krav til hvordan bedrifter oppbevarer farlig avfall.
Det innebærer et ansvar for å oppbevare farlig avfall slik at det ikke er til fare for mennesker, dyr eller miljø. Hvis du bruker et miljøhus er du forsikret forsvarlig oppbevaring i henhold til lovgivning. 
Avfallet er plassert under tak, og dobbel bunn sikrer mot utslipp og lekkasjer. 

Les mer om farlig avfall og våre tjenester knyttet til dette.
 

1. Velg avfallstype og periode

2. Kundeinformasjon

Fakturainformasjon

Plassering