130 L dunk

130 L dunk

Avfallsdunk i plast med to hjul som rommer 130 liter.

Mål (DxBxH):
560 cm x 500 cm x 1100 cm

Tømmes med: 
Komprimatorbil

Brukes til: 
Matavfall, restavfall, papir, glass og metall, papp

1. Kundeinformasjon

2. Hva skal tømmes/hentes/settes ut

3. Oppdraget ønsket utført