240 L dunk

240 L dunk

Plastbeholder på to hjul.

240 L plastbeholder på to hjul.

Mål (DxBxH):
740 x 590 x 1100

Tømmes med:
Komprimatorbil

Bruksområde:
Matavfall, restavfall, papir, glass og metall, papp

1. Kundeinformasjon

2. Hva skal tømmes/hentes/settes ut

3. Oppdraget ønsket utført