750 L dunk

dunk 750

Plastbeholder på fire hjul.

750 L plastbeholder på fire hjul.

Mål (DxBxH):
770 x 1300 x 1350

Tømmes med:
Komprimatorbil

Bruksområde:
Restavfall, papir, papp

1. Kundeinformasjon

2. Hva skal tømmes/hentes/settes ut

3. Oppdraget ønsket utført