Makuleringsdunk

Makuleringsdunk

Her kan du bestille avfallsdunk med smalt innkast og lås for trygg oppbevaring av papir til makulering.

I bestillingsskjemaet under velger du "240 dunk" og avfallstypen "makuleringspapir".

Volum
240 L

Mål (DxBxH)
740 x 590 x 1100

Bruksområde
Papir som skal sikkerhetsmakuleres. 

Bestillinskjema makuleringsdunk

1. Kundeinformasjon

2. Hva skal tømmes/hentes/settes ut

3. Oppdraget ønsket utført