Mottak av jern og metall

På Vikan finnes nå Nord-Norges nyeste mottaksanlegg for bilvrak, stål og metaller. Retura Iris henter jern- og metallholdig avfall hos deg, eller du kan levere det selv på vårt anlegg på Vikan.

Ta kontakt med oss via iris@retura.no for å avtale henting av jern og metall fra din virksomhet.


Det er viktig å gjenvinne så mye som mulig av jern- og metallholdig avfall. Da sparer vi miljøet for de belastningene som uttak av nye råstoffer medfører. Ved å gjenbruke jern og metall sparer vi ca 95 % energi i forhold til produksjon av nytt råstoff. Jern og metall egner seg godt til gjenvinning, da mange typer metall kan smeltes om flere ganger og fortsatt beholde tilfredsstillende kvalitet. 

Jern- og metallavfall kan være en svært verdifull ressurs. Det er viktig å håndtere det på riktig måte for å sikre verdiene både for deg som kunde og for samfunnet. 

Vi kjøper jern og metall til dagspris. Prisen på jern og metall reguleres i henhold til to indekser: Celsa og LME. 

Lever jern- og metallavfall fra din bedrift til Retura Iris