Mottak av jern og metall

Retura Iris henter jern- og metallholdig avfall hos deg, eller du kan levere det selv på vårt bedriftstorg på Vikan Miljøtorg.


Jern- og metallavfall kan være en svært verdifull ressurs. Det er viktig å håndtere det på riktig måte for å sikre verdiene både for deg som kunde og for samfunnet. 

Vi kjøper jern og metall til dagspris. Prisen på jern og metall reguleres i henhold til to indekser: Celsa og LME. 

Det er viktig å gjenvinne så mye som mulig av jern- og metallholdig avfall. Da sparer vi miljøet for de belastningene som uttak av nye råstoffer medfører. Ved å gjenbruke jern og metall sparer vi ca 95 % energi i forhold til produksjon av nytt råstoff. Jern og metall egner seg godt til gjenvinning, da mange typer metall kan smeltes om flere ganger og fortsatt beholde tilfredsstillende kvalitet. 

Ta kontakt med oss via iris@retura.no for å avtale henting av jern og metall fra din virksomhet.

Lever jern- og metallavfall fra din bedrift til Retura Iris