Sekkene blir hentet av Retura Iris sine renovasjonsbiler. Vi tar inn sekkene til vårt avfallsanlegg på Vikan og du skal føle deg helt trygg på at avfallet sluttbehandles ved godkjente anlegg, sammen med øvrig avfallsstrøm inn til våre anlegg.